TRANSPORT FEROVIAR - GUVERNUL ROMÂNIEI

Ordonanța nr. 7/2007

Pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România
din 20/01/2005
Republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 11/06/2006

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Ordinul nr. 655 / 19.07.2007

Pentru aprobarea Normelor Uniforme privind transporturile pe căile ferate din România
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 16 bis


ARTICOLUL 1

Obiectul și sfera de aplicare

(1) Prezentul regulament are ca obiect stabilirea normelor cu privire la drepturile, obligațiile și răspunderile administratorului și gestionarilor infrastructurii feroviare, ale operatorilor de transport feroviar și ale beneficiarilor transporturilor efectuate pe căile ferate din România.


Norme Uniforme Călători 1

Normele uniforme pentru transportul feroviar se aplică administratorului/ gestionarilor de infrastructură feroviară, operatorilor de transport feroviar de călători și beneficiarilor de transport feroviar.


Norme Uniforme Călători 2

Normele uniforme stabilesc drepturile, obligațiile și răspunderile administratorului/ gestionarilor de infrastructură feroviară, operatorilor de transport feroviar de călători și beneficiarilor de transport feroviar în efectuarea transporturilor pe căile ferate din România.

 • (2) Prezentul regulament se aplică expedițiilor, transporturilor publice de călători, mărfuri și alte bunuri pe căile ferate din România, precum și activităților accesorii acestora.
 • (3) Prezentul regulament se aplică, după caz, și transporturilor pe căile ferate din România efectuate în interes propriu, precum și activităților accesorii acestora.
 • (4) Transporturile publice feroviare se execută pe bază de contract de transport.

Norme Uniforme Călători 3

La transportul feroviar de călători se procură o legitimație de călătorie care conține câte un bilet pentru fiecare operator de transport feroviar de călători în parte, dacă există încheiată convenție între operatorii de transport feroviar de călători.

 • (5) În traficul intern, contractul de transport se încheie și se execută în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale altor reglementări în vigoare.
 • (6) În traficul internațional, contractul de transport se încheie și se execută și în conformitate cu acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.
 • (7) Efectuarea unui transport militar se desfășoară pe baza unei convenții care va fi încheiată între operatorul de transport feroviar și autoritatea respectivă din domeniul apărării naționale.
  • (8) Dacă siguranța națională, siguranța circulației feroviare și interesul public o cer, administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare și/sau operatorul de transport feroviar, conform dispozițiilor autorităților competente, potrivit legii, pot decide ca:
  • traficul și/sau serviciul să fie suspendate pe anumite rute, total sau parțial;
  • unele expediții să fie excluse de la transport sau primite numai în anumite condiții, prestabilite;
  • anumite expediții să se bucure de prioritate;
  • transporturile militare se vor executa neîntrerupt, în caz de necesitate.
 • (9) Măsurile prevăzute la alin.(8) trebuie aduse la cunoștință celor interesați sau făcute publice, în prealabil, după caz.

ARTICOLUL 16

Reguli pentru călători

 • (1) În incinta stațiilor, agențiilor și în trenuri trebuie respectate prevederile prezentului regulament.
 • (2) Sunt interzise și constituie contravenții, în măsura în care nu constituie infracțiuni, următoarele fapte:
  • călătoria pe acoperișul vagoanelor, pe scări, pe tampoane, între vagoane și în alte locuri care nu sunt destinate călătorilor;
  • urcarea și călătoria în trenuri de marfă, de lucru, de intervenție, în vagoane cu afectare anumită afișată pe ele, în vagoane de bagaje, de mesagerie, de coletărie, poștale și în cabina locomotivei, automotorului sau a ramei electrice;
  • fumatul în vagoane, săli de așteptare, holuri, cu excepția locurilor unde fumatul este permis și acest lucru este afișat;
  • urcarea sau coborârea din trenuri în mișcare, aplecarea în afară sau rezemarea de uși, respectiv deschiderea ușilor în timpul mersului trenului;
  • aruncarea obiectelor pe ferestrele sau ușile vagoanelor;
  • urcarea sau coborârea bagajelor și persoanelor pe ferestrele vagoanelor;
  • deteriorarea vagoanelor, clădirilor sau instalațiilor prin distrugere sau sustragere a pieselor sau dotărilor din inventarul acestora;
  • neeliberarea locului ocupat în vagon, care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimația de călătorie, la solicitarea celui îndreptățit;
  • exercitarea comerțului în trenuri sau în stații de cale ferată fără autorizație eliberată de operatorul de transport feroviar sau administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, după caz;
  • lipirea de afișe în trenuri sau în stații fără acordul scris al operatorului de transport feroviar sau al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, după caz;
  • traversarea liniilor prin alte locuri decât cele special amenajate pentru călători;
  • intrarea sau staționarea în incinta unităților, acolo unde accesul publicului este interzis prin afișe sau pictograme corespunzătoare;
  • practicarea cerșetoriei sau practicarea de jocuri de noroc în trenuri sau stații de cale ferată;
  • tulburarea liniștii călătorilor prin producerea de zgomote;
  • provocarea de scandal în trenuri sau în incinta stațiilor de cale ferată;
  • staționarea în vagonul restaurant după ora de închidere a acestuia;
  • tragerea semnalului de alarmă sau a frânei de mână pentru motive nejustificate;
  • murdărirea vehiculelor și a spațiilor afectate publicului, inclusiv a celor dintre linii, inscripționarea neautorizată a pereților vagoanelor sau ai clădirilor stațiilor de cale ferată, dezlipirea fără drept a afișelor;
  • transportul în vagoanele de călători a obiectelor sau a substanțelor inflamabile, explozibile, radioactive, otrăvitoare și rău mirositoare care, potrivit legii și reglementărilor operatorului de transport feroviar, nu sunt permise la transport;
  • prejudicierea intereselor celorlalți călători, împiedicarea liberei circulații a acestora, încălcarea normelor de protecție a mediului și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor.
 • (3) Călătorilor care contravin prevederilor alin.(2) operatorul de transport feroviar sau administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare nu le recunoaște nici un drept, de nici o natură, și nu răspunde de nici o daună pe care, eventual, ar suferi-o.
 • (4) Călătorul care, prin faptele sale, a adus prejudicii de orice fel operatorului de transport feroviar sau administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare este obligat la plata despăgubirilor corespunzătoare.
 • (5) Constatarea abaterilor de la regulile de călătorie se face de către agenții împuterniciți de operatorul de transport feroviar sau de către administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare ori de către organele de ordine publică, după caz, și se sancționează conform legii.