Managementul calității


S.C. SOFTRANS S.R.L. Craiova își propune să obțină și să mențină reputația pe piață, să cucerească noi piețe, să ofere servicii de transport de marfă și călători pe calea ferată de o calitate foarte bună în condiții de maximă siguranță, la prețuri competitive;
In calitate de Director General al S.C. SOFTRANS S.R.L. Craiova, mă angajez să asigur:

 • Satisfacerea cerințelor clienților, a cerințelor din documentele de reglementare specifice serviciului efectuat și a cerințelor din documentele de referință ale sistemului de management integrat.
 • Analizarea și adecvarea periodică a politicii conform scopurilor organizației.
 • Stabilirea și analizarea obiectivelor de realizare a politicii calității în fiecare an.
 • Comunicarea politicii în cadrul organizației în scopul întelegerii acesteia.
 • Comunicarea politicii în afara organizației pentru toate părțile interesate.

  Prin implementarea sistemului de management integrat calitate, siguranță feroviară, conform cu cerințele SR EN ISO 9001:2015, Legii nr. 55/2006 modificata si completata prin Legea nr. 65 / 2011, suntem deschiși să:
 • Imbunătățim continuu eficacitatea și eficiența proceselor noastre, pentru obținerea de rezultate superioare ale calității și securității serviciilor oferite.
 • Efectuăm un control sporit asupra proceselor externe ale căror produse sunt înglobate în serviciile oferite de către societatea noastră.
 • Stabilim obiective măsurabile pentru funcțiile relevante din organizație, în concordanță cu politica pentru managementul calității.
 • Asigurăm permanent o instruire teoretică și practică a întregului personal autorizat care ocupă funcții cu atribuții în siguranța circulației.
 • Obiectivul managementului de nivel înalt, în domeniul calității este de a furniza servicii profesionale și competente, care să asigure acordul între cerințele clienților și cele legale privind securitatea transporturilor pe calea ferată.
 • Asigurăm controlul permanent privind noile acte normative, a modificărilor și adăugirilor în cadrul de reglementare specific transporturilor pe calea ferată. Analizăm și îmbunătățim continuu eficacitatea sistemului de management integrat adoptat.

Ne desfășurăm activitatea în deplină conformitate cu legile aplicabile, reglementările, principiile societății, cerințele clienților și ale altor parți interesate.
În calitate de Director General al S.C. SOFTRANS S.R.L. Craiova, mă angajez să asigur cadrul organizator și resursele necesare realizării politicii și obiectivelor calității.

Director General Ing. Mihai Nicolae