Politica Management-ului de mediu


S.C. SOFTRANS S.R.L. Craiova - operator feroviar privat, cu sediul în Craiova furnizează servicii de transport feroviar public de călători, de înaltă calitate, la prețuri competitive.
Suntem hotărâți să realizăm performanțe durabile de mediu, ca urmare a unui management performant al aspectelor de mediu rezultate din activitatea noastră. Pentru aceasta, ne angăjam:

  • Să ne conformăm cerințelor legale și altor cerințe aplicabile domeniului de activitate specific, referitor la aspectele de mediu;
  • Să îmbunătățim continuu performanțele de mediu și să prevenim poluarea acestuia, pornind de la tehnologii, metode de lucru, materii prime utilizate, finalizând cu gestiunea deșeurilor generate în urma desfășurării proceselor.

    Pentru realizarea acestor deziderate, avem în vedere:
  • Educarea, conștientizarea, instruirea și motivarea tuturor angajaților, în vederea formării unei mentalități proactive în domeniul protecției mediului;
  • Utilizarea rațională a resurselor naturale, prin monitorizarea și eficientizarea consumurilor energetice și de materii prime;
  • Utilizarea materialului rulant modernizat, atât prin ridicarea gradului de confort oferit călătorilor cât și prin îmbunătățirea parametrilor tehnici ai acestuia;
  • Promovarea unui parteneriat pe termen lung cu furnizorii și clienții ce manifestă respect pentru mediu;
  • Revizuirea permanentă și menținerea Autorizației de mediu pentru S.C. SOFTRANS SRL.

SC SOFTRANS SRL Craiova a implementat și certificat sistemul de management integral calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, siguranță feroviară, în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018 și Legii nr.55 / 2006 modificata si completata prin Legea nr. 65 / 2011, sistem ce va fi menținut și îmbunătățit continuu.