Politica securitate operationala


S.C. SOFTRANS S.R.L. Craiova își propune să-și mențină reputația pe piață, să cucerească noi piețe, să ofere produse și servicii de o calitate foarte bună, la prețuri competitive și să devină cea mai respectată și responsabilă societate privată de transport pe calea ferată.

Prin implementarea sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațional conform cu cerințele SR EN ISO 9001:2015, Legii nr.55 / 2006 modificata si completata prin Legea nr. 65 / 2011 suntem decisi să :

  • Imbunătățim continuu eficacitatea și eficiența proceselor noastre, obținând rezultate superioare din punctul de vedere al calității și securității serviciilor oferite.
  • Obiectivul managementului, în domeniul sănătății și securității ocupaționale este de a furniza servicii competente, care asigură acordul între cerințele clienților și cele legale privind sănătatea și securitatea ocupațională a personalului organizației.
  • Asigurăm controlul permanent privind noile acte normative, a modificărilor și completărilor în cadrul de reglementare specific sănătății și securității ocupaționale.
  • Evaluăm ori de câte ori este necesar și aplicăm reglementările interne privind controlul riscurilor din activitatea noastră. Acționăm continuu având la bază următoarele principii : riscul mare este neacceptabil, riscul mic care nu poate fi evitat este acceptabil, dar trebuie evaluat și ținut sub control.
  • Riscurile exercitării unei funcții sunt aduse la cunoștință fiecarui nou angajat cu ocazia instructajului general la angajare și a instructajului de la locul de muncă.
  • Monitorizăm permanent întreg personalul care execută sarcini critice din punct de vedere al siguranței persoanei. Efectuăm instruiri privind protecția muncii și situațiile de urgență urmate de evaluări periodice pentru fiecare angajat.
  • Stabilim o comunicare eficace în cadrul societății și în afara ei cu părțile interesate dezvoltând în timp o cultură a respectului, încrederii și cooperării făcând din creativitate și inovație un mod de lucru.
  • Ne desfășurăm activitatea în deplină conformitate cu legile aplicabile, reglementările, principiile societății, cerințele clienților și ale altor părți interesate.

Politica noastră este integrată modului de a face afaceri prin intermediul obiectivelor și a țintelor clar definite.